Phone export és used smartmobile

used-smartmobilesA bekapcsolt mobiltelefon a hálózattal együttmûködik,
tehát a hálózat tudja, hogy hol van a készülék. Másként
meg sem találná a mobiltelefont egy hívás. A used smartmobile és used andoid phone mobiltelefonban
is rendelkezésre áll a helyzetével kapcsolatban
sok-sok információ. A helyzet ismeretét számos hasznos
szolgáltatásra fel lehetne használni. Mit nem adna
például egy aggódó szülô, ha tudná, hol van a gyermeke!
Egy segélyhívásnál a vezetékes telefonhoz hozzá
lehet rendelni egy pontos földrajzi helyet (ez könnyen lehetséges
akár egy telefonkönyv alapján), de a mobilhí-
vásnál is létezik mûszaki megoldás. Jogi viták folynak
még arról, hogy kinek és milyen feltételekkel adhatja ki
a mobilhálózat üzemeltetôje a mobiltelefon helyzetadatait,
azt, amely nélkül nem is tudná ellátni alapfeladatát.
A mobiltelefon használónak alapvetô személyes adata,
hogy hol tartózkodik éppen, ezért normál esetben ehhez
senki másnak semmi köze. A helymeghatározás tehát
eredendôen egy érdekes mûszaki kérdés, amelynek
azonban komoly szabályozási, szabványosítási, jogi vonzatai
vannak.